Propolis ve Ağız Sağlığı

1- Abbasi ve ark.,2018, Applications of Propolis in Dentistry: A Review, başlıklı çalışmalarında propolisin güçlü bir antioksidan, anti-bakteriyel, anti-viral, anti-fungal, anti-kanser ve anti-inflamatuar aktiviteye sahip bir doğal bileşik olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmada düzenli propolis kullanımının cerrahi yaraların iyileşmesi, diş çürüğünün önlenmesi, dentin aşırı duyarlılığının, aftöz ülserlerin tedavisi, avülsedişlerde ve kök kanal yıkama solüsyonu olarak gargara şeklinde etkin ajan olarak kullanılabileceğini göstermişlerdir.

       Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

          https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30607063/

2- Tayvan da kanser önleme ve tedavi merkezi ve Kaohsiung Tıp Üniversitesi’nin birlikte gerçekleştirdikleri bir araştırmada (Chen-ChenKuo ve ark., 2018- Meta-analysis of randomized controlled trials of the efficacy of propolis mouthwash in cancer therapy-induced oral mucositis), propolisin gargara olarak şiddetli oral mukozittedavisinde etkili ve güvenli olduğu saptanmıştır.

          Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

          https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30022350/

3- Tahran tıp Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalıbilim insanlarınca gerçekleştirilen bir araştırmada (Zohrer Ahargari ve ark., 2018PropolisChemical Composition and Its Applications in Endodontics)propolisin kimyasal bileşimi ve endodontideki uygulamaları ele alınmış ve bu güçlü antioksidanın içerdiği  flavonoidlerin antiinflamatuar, anti-viral, anti-alerjik, anti-kanser, anti-bakteriyel ve antioksidan etkileri nedeniyle endodontik tedavilerde kanal içi ilaç olabileceği gibi, kanal irrigasyon solüsyonu olarak da kullanılabileceği belirtilmiştir.

           Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30083195/

4- Florida Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Gainesville, FL, de gerçekleştirilen “Propolis decreases lipopolysaccharide-induced inflammatory mediators in pulp cellsand osteoclasts başlıklı araştırmada, propolisin antibakteriyel ve anti inflamatuarözelliklere sahip olduğu ifade edilmektedir.  Araştırmacılarpropolisin osteoklastolgunlaşmasını engellediğinipulpa hücrelerinin ve osteoklastların enflamatuartepkisini bastırdığını göstermiştir.

            Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.     
            
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24502251/

5- Güney Kore Cumhuriyeti’ndeChonnam Ulusal Üniversitesi Diş Hekimliği FakültesiPediatrik Diş Hekimliği Bölümü ve Diş Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nün ortaklağagerçekleştirdikleri bir araştırmada propolisin, insan diş özü kök hücrelerinin (DPSC'lerodontoblastik farklılaşması üzerindeki kombine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada propolisin diş özü kök hücrelerinin sayısını ve sağlamlığını artırdığı saptanmıştır.

           Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31807353/

6- Dental Research  Dental Clinic and  Dental Prospects dergisinde yayımlanan bir araştırmada, propolisin ağız ve diş sağlığı için doğal bir biyomateryal olduğu belirtilmiş, antimikrobiyalantikanserantifungalantiviral ve antienflamatuvar gibi yararlı özellikleri nedeniyle biyo-dental uygulamalar için potansiyel kullanıma uygun olduğu ifade edilmiştir.

           Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29354255/

7- Brezilya’dan Federal Ceara Üniversitesi, Restoratif Diş Hekimliği Bölümü ve Eczacılık Fakültesi, Odontoloji, Hemşirelik bölümleri “Propolis ve Diş Uygulamaları: Teknolojik Bir Beklenti” başlıklı araştırmalarında propolisin dental ürünlerde, özellikle Karyoloji ve Periodontolojide kullanım için umut verici bir biyoaktif bileşen olduğunu göstermişlerdir.

           Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30156167/

8- Japonyadan Ohu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesipropolis ve ağız sağlığı konulu bir araştırma gerçekleştirmiş bulguların propolisin in vitro olarak Streptococcus sobrinus 6715, Streptococcus mutans PS14 ve Streptococcus cricetusOMZ61'in büyüme ve glukosiltransferaz aktivitesini S. sobrinus 6715 ile enfektesıçanlarda diş çürüklerini kontrol ederek engellediğini göstermiştir.

           Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

            https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1836157/

9- Brezilya’dan bir üniversite, Canipinas Eyalet Üniversitesi Piracicaba Diş Hekimliği Fakültesi bilim insanlarınca gerçekleştirilen bir araştımadapropolis binlerce yıldır halk hekimliğinde çeşitli amaçlarla kullanıldığına vurgu yapılarak  ağız ve diş sağlığında önemli sorunlara neden olan aşağıdakibakterileri kullanarak propolisinkoruyucu ve tedavi edici özelliklerini araştırmışlardır. Araştırmada, Candida albicans- NTCC 3736, F72; Staphylococcus aureus - ATCC 25923; Enterococcus faecalis - ATCC 29212; Streptococcus sobrinus 6715; Strepsanguis - ATCC 10556; Strepcricetus - HS-6; Strepmutans - Ingbritt 1600; Strepmutanlar - OMZ 175; Actinomyces naeslundii - ATCC 12104, W 1053; Davranmak. viskoz OMZ 105; Porphyromonas gingivalisPorphendodontalis ve Prevotella denticolakullanılmış ve propolis özütü, test edilen tüm mikroorganizmaları önemli ölçüde yok  etmiştir.

           Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

           https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10716618/

10- Silezya Tıp Üniversitesi, EndodontiKonservatif Diş Hekimliği Bölümü araştırmacıları, dişeti iltihabı ve periodontitis ile mücadele için alınması gereken en önemli önlemlerden birinin ağız boşluğu hijyeninin sağlanması olduğunu ifade etmektedirler. Bu bilim insanları, 80 yetişkin hastada % 3etanol propolis özütüdemenişler ve bunun çok etkin olduğunu saptamışlardır. Araştırma bulguları, periodontiyum sınırları içinde patolojik değişiklikler olmadığını ve doğal olarak diş eti iltihabı gelişmediğini göstermiştir. Sonuç olarak bulgular, ağız ve diş sağlığının korunmasında propolis kullanımının önemli olduğunu göstermiştir.

26 Ağustos 2020 Çarşamba | 60 defa görüntülendi.