Propolis ve Sağlık Koruma

 

1- Chrysin: Kaynaklar, faydalı farmakolojik aktiviteler ve moleküler etki mekanizması

          Hintli araştırmacılar propolisin önemli bileşiklerinden Chrysinin antioksidan, anti-enflamatuar, antikanser ve antiviral aktiviteler dahil olmak üzere birçok biyolojik aktivite ve farmakolojik etki gösterdiğini, bal ve propoliste doğal olarak bulunan flavon chrysinin (5,7-dihidroksiflavon) kalp sağlığında önemli olduğunu söylüyorlar.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29161583/

 

2- Propolisin kas gikasyon stresine karşı koruyucu etkileri

          İskelet kası, fiziksel lokomotif fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunan en büyük organdır.Aynı zamanda önemli bir glikoz ve lipit metabolizması bölgesi ve miyok sekresyonları olan bir endokrin organdır.Bir dizi epidemiyolojik çalışma, tip 2 diyabetli kişilerin daha düşük kas gücüne ve kütleye sahip olma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur.Bu iskelet kası fonksiyon bozukluğunun altında yatan potansiyel mekanizma hiperglisemi, kronik inflamasyon ve oksidatif stres ile bağlantılıdır. Bu bağlamda Japonya’dan Kyoto Üniversitesi, propolisin glikasyon son ürünlerinin (AGE) kaslarda birikimini engelleyerek, metilglikoksal (MGO) detoksifikasyonunu teşvik ederek ve iskelet kasındaki proenflamatuar yanıtları azaltarak glisasyon stresine karşı koruyucu bir etki yaptığını göstermektedir.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://www.mdpi.com/2304-8158/8/10/439/htm

 

3- Hsp70 İndüksiyonu ile Travmatik Beyin Hasarı oluşturulan Sıçanlarda Propolisin Koruyucu Etkileri

          Endonezya’dan Universitas Sumatera Utara Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerince gerçekleştirilen bir araştırmada propolisin nöroprotektif (sinir koruyucu) özelliği olan doğal bir ürün olduğunu, antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinin yanı sıra Hsp70 ekspresyonunu koruyarak yaralanma sonrasında oluşan beyin hücresi ölümlerinden koruyabileceği ifade edilmektedir.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31844433/

 

4- Propolis sıçan beynindeki kainik asit aracılı eksitotoksisitede tümör nevroz faktörü-α, nitrik oksit seviyeleri, kaspaz-3 ve nitrik oksit sentaz aktivitelerini iyileştirir.

          Malezya’dan Tıp Bilimleri Fakültesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırmada propolisin nöro-koruyucu etkilerini anlamak için nitrik oksit sentaz (NOS) ve kaspaz-3'ün aktiviteleri ile NO ve tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) seviyeleri, serebral korteks (CC), serebellum (CB) üzerinde çalışılmış. ve kainik asit (KA) ile eksitotoksik yaralanma öncesinde propolis ile takviye edilmiş sıçanlarda beyin sapı (BS) incelenmiştir. Bulgular, propolis desteğinin NOS, kaspaz-3 aktiviteleri, NO ve TNF-a konsantrasyonunu ve KA aracılı eksitotoksisiteyi azalttığını açıkça göstermiştir.Bu nedenle propolis, eksitotoksisite ve nörodejeneratif bozukluklara karşı olası bir potansiyel koruyucu ajan olabilir denilmektedir.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25395704/

 

5- Pinokembrin, Dekstran Sülfat Sodyum ile tedavi edilen Kolit hastalığında Enflamasyonu İyileştirip, Bariyer Fonksiyonunu Geliştirerek ve Bağırsak mikrobiyotasını modüle ederek koruma sağlar.

          Çin Soochow Üniversitesi, Jiangsu Enfeksiyon ve Bağışıklık Laboratuvarı, Biyoloji ve Tıp Bilimleri Enstitüsü araştırmacıları propolisin doğal bileşiklerinden pinokembrinin (PIN), güçlü gastrointestinal koruyucu etkilerinin özellikle yangılı bağırsak hastalıklarını önlemede büyük bir potansiyele gösterdiğini ifade etmektedir. Araştırmada, propolisin doğal bileşeni pinokembrinin makroskopik kolit semptomları, inflamasyon, bağırsak epitelyal bariyer fonksiyonu üzerindeki koruyucu etkilerini araştırmak için bir dekstran sülfat sodyum (DSS) kaynaklı sıçanlar ülseratif kolit modeli (7 gün boyunca içme suyunda% 3.5 DSS) uygulanmış ve bağırsak mikrobiyota homeostazı.DSS ile tedavi edilmiştir. DSS verilen sıçanlar ciddi kolit klinik semptomları ve histolojik değişiklikler (kolonik patolojik hasarlar ve bağırsak goblet hücresi kaybı) gösterirken, Propolis bileşeni PIN'in ön uygulaması (5 ve 10 mg / kg,po) bu semptomları hafifletmiştir. PIN'in ön uygulaması aynı zamanda pro-enflamatuar gen ekspresyonlarını ve kolon epitel hücrelerinin sıkı bağlantı fonksiyonlarını baskılamış, ek olarak, DSS'nin neden olduğu kısa zincirli yağ asidi kaybını tersine çevirerek 16S rRNA filogenetik sekanslaması ile değerlendirilen bağırsak mikrobiyal çeşitliliğini geliştirmiştir. Sonuçlar, iltihabik bağırsak hastalıklarının önlenmesinde PIN'in geniş bir koruyucu etkisi olduğu kanısına varılmıştır.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31379610/

 

6- Pinokembrin, nöroinflamasyon ve apoptozu iyileştirerek kronik öngörülemeyen hafif stresin neden olduğu depresif davranışları azaltır.

          Çin Nanchang Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümünün gerçekleştirdiği bir araştırmada propolis bileşeni olan Pinokembrinin (PB), bal ve propolisten izole edilen bir tür flavonoid molekülü olduğunu ve antimikrobiyal, antienflamatuar, antioksidan ve antikanser fonksiyonlar gösterdiğini ifade ederek, depresyon tedavisinde olası işlevini araştırmışlardır. Araştırmacıların bulguları Pinokembrinin hücre ölümlerini durdurduğu ve hafif stresli farelerin  hipokampusunda enflamatuar faktörlerini engellemiştir. Ayrıca PB nin Nrf2 / HO-1 sinyal yolunu aktive ederek nöroinflamasyonu ve apoptozu iyileştirerek depresif benzeri davranışları azalttığı saptanmıştır.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32460706/

 

7-Propolis etanol ekstraktının tip 1 diyabetes mellitus için sıçanlarda histopatolojik değişiklikler ve böbreğin antioksidan savunması üzerine etkileri

          Semnan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Sinir Sistemi Kök Hücresi Araştırma Merkezi, Anatomik Bilimler Anabilim Dalı Bilim insanlarınca gerçekleştirilen bu araştırmada Propolis ve bileşenlerinin oksidatif strese karşı çok çeşitli tıbbi özelliklere sahip olduğu bildirilmektedir. .Araştırmacılar bu çalışmada diyabet mellituslu (Şeker Hastası) sıçanlarında propolisin etanolik özütlerinin böbrekler üzerindeki antioksidan etkilerini değerlendirmişlerdir. Bulgular, propolisin sıçanların böbreklerindeki antioksidan seviyelerini ve histopatolojik değişiklikleri artırabildiğini, diyabetik hayvanlarda kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü göstermektedir.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27181714/

 

8- Türk propolisinin sünnet derisi fibroblast hücreleri üzerindeki koruyucu etkisinin değerlendirilmesi

          Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nın gerçekleştirdikleri ve Journal of cancer research and therapeutics de yayımlanan bu araştırmada propolisin antimikrobiyal, antioksidatif, antienflamatuar, antitümöral, antijenotoksik, antimutajenik, sitostatik aktiviteler dahil olmak üzere birçok biyolojik özelliklerinin olduğuna vurgu yapılmış, propolisin fibroblast hücrelerinde γ ışına bağlı DNA hasarını önlediği ve radyasyona karşı koruyucu etkinliğe sahip olabileceği bildirilmiştir.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27461686/

 

9-Apiterapi ürünleri sıçanlarda CCL4 kaynaklı hepatik hasarların iyileşmesini artırmaktadır.

          Turkish Journal of Medical Sciences dergisinde yayımlanan bu araştırmanın sonuçları bal, propolis, polen ve arı sütünün, kısmen antioksidan özellikleri ve biyoyararlanım nedeniyle CCl4 kaynaklı karaciğer hasarının iyileşmesini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27511354/

 

10- Propolis, İnflamatuar Yanıtları ve Oksidatif Stresi Azaltarak Endotoksin Kaynaklı Akut Akciğer ve Karaciğer Enflamasyonundan Korur

          Journal of Medicinal Food dergisinde yayımlanan bu araştırmada propolis doğal bir arı ürünü olarak antioksidan, antienflamatuar, antihepatotoksik ve antikanser aktivitesi dahil olmak üzere birçok etkiye sahip olduğu ifade edilmektedir. Araştırmacılar propolisin bu özelliklerinin  sıçanlarda lipopolisakkarit (LPS) kaynaklı inflamasyon üzerindeki in vivo anti-inflamatuar, antioksidan ve antiapoptotik özelliklerini araştırmayı amaçlamışlardır. Araştırma bulguları, propolis uygulamasının, inflamasyonu ve serbest oksijen radikal üretimini azaltma etkisiyle enflamatuar hastalıkların tedavisinde potansiyel bir yaklaşım olabileceğini göstermiştir.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29719160/

 

11- Propolisin Proteinüri, Kristalüri, Nefrotoksisite ve Etilen Glikol Kaynaklı Hepatotoksisitelerdeki Koruyucu Etkisi

          Archives of medical research dergisinde yayımlanan bu araştırmada, bilim insanları hastalık oluşturmak için deneysel amaçlı kullandıkları etilen-glikolün, idrar pH'sını, idrar hacmini ve idrar kalsiyum, fosfor, ürik asit ve protein atılımını arttırdığı, kreatinin klerensini ve magnezyumunu azalttığı ve kristalüriye neden oldu saptamışlardır. Oysa Propolis özütü ve sistone ile yapılan tedavide magnezyum, kreatinin, sodyum, potasyum ve klorür seviyesi normal saptanmıştır. Araştırmada bu bağlamda propolisin sistondan daha güçlü olduğunu Propolis özütnün, idrar protein atılımını hafiflettiği ve etilen glikolün neden olduğu karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasını iyileştirdiği saptanmıştır.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28262194/

 

12- Kafeik Asit Fenetil Ester Sıçanlarda İskemiye Bağlı Böbrek Mitokondriyal Hasarını Azaltır

          Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nörobilim Enstitüsüve Üroloji Anabilim Dalı akademisyenlerince gerçekleştirilen bu araştırmada Parsiyel nefrektomi sırasında, iskemik böbrek hasarından kaçınılmasının son derece önemli olduğu çünkü renal arter klempleme süresi (yani iskemi) postoperatif böbrek fonksiyonunu etkilediği bildirilmektedir. Araştırmacılar böbrekte iskemik yaralanmayı azaltan bir bileşiğin bulunmasının büyük önem taşıdığını ve biyolojik olarak aktif propolis bileşiği olan kafeik asit fenetil ester (CAPE), iskemiye bağlı hasara karşı umut verici terapötik ajanlardan biri olabileceğine işaret etmektedirler. CAPE'nin çeşitli biyolojik aktivitelerine rağmen, iskemi sırasında mitokondri düzeyindeki etkisinin ayrıntılı biyokimyasal mekanizmalarının iyi tanımlanmadığını ve araştırılması gerektiğini ifade eden bilim insanları CAPE (22 mg/kg ve 34 mg/kg, in vitro iskemi modeli oluşturmuş ve sonuç olarak CAPE’nin kısmen iskemiye bağlı böbrek mitokondriyal hasarını düzelttiğini, karmaşık I-bağımlı substrat glutamat/malat ile oksidatif fosforilasyonu iyileştirdiğini, mitokondri tarafından Ca2+ alımını arttırdığını ve iskemiye bağlı kaspaz-3 aktivasyonunu koruduğunu ifade etmektedirler. Araştırmada propolisin mitokondriyal solunum hızları üzerindeki koruyucu etkilerinin daha kısa sürede görüldüğü ve apoptoz ve nekroz olgularının daha uzun iskemi sürelerinden sonra ortaya çıktığı vurgulanmaktadır.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28883899/

 

13- Chrysin, mitoksantron kardiyotoksisitesinin fare modelinde kardiyomiyosit apoptozu ve ara filaman kaybını azaltır

          Arad, Vasile Goldis Western Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerince gerçekleştirilen bir kardiyolojik araştırmada, propolisin güçlü antioksidan bileşiklerinden Chrysinin MTX ile tetiklenen kardiyomiyosit apoptozunu, Bax / Bcl-2 oranının ve kaspaz-3 ekspresyonunun azaltılması ve desmin düzensizliğinin korunmasıda dahil olmak üzere birçok yol yoluyla inhibe eder.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26112963/

 

14- Propolis sigara dumanı kaynaklı amfizemi Nrf2'den bağımsız makrofaj alternatif aktivasyonu ile tersine çeviriyor

          Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavi edilemez ve ilerleyici bir hastalıktır. Amfizem KOAH'ın ana tezahürüdür ve bu durumun ana nedeni sigara dumanıdır. Doğal ürünler, akut akciğer iltihabı ve amfizemini önleyebilecek antioksidan ve antienflamatuar özellikler göstermektedir.

          Bu araştırmada bilim insanları doğal özütlerle takviyenin, amfizemdeki akciğer hasarını onaracağını varsayarak fareleri 60 gün sigara dumanına maruz bırakmışlardır. Araştırma süresince ağızdan üç farklı doğal özütle (çay, üzüm ve propolis) ile besleme uygulanmıştır. Histolojik analizler, akciğer histoarştrisinde önemli gelişmeler olduğunu, doğal özütlerle tedavi edilen tüm gruplarda alveolar alanların geri kazanımı görülmüştür. Araştırmada propolisin alveoleri septa ve elastik lifleri geri kazanmayı başardığı, doku onarımı sürecini destekleyen MMP-2'yi arttırdığı ve MMP-12 oluşumunu azalttığı, reaktif oksijen türleri, (ROS) salımı olmadan makrofajlar da dahil olmak üzere lökositleri geliştirdiği saptanmıştır.

          Sonuç olarak araştırmacılar, propolisin, IGF1 oluşumunun Nrf2'den bağımsız bir şekilde azalmasıyla M1'den M2'ye makrofaj polarizasyonu yoluyla amfizemde akciğer onarımını gerçekleştirdiğini söylemekteler.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28886998/


21 Temmuz 2020 Salı | 101 defa görüntülendi.