Propolis ve Kanser

Propolis ve Kanser

1- Propolis ve Aktif Bileşeni, Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE), Meme Kanserinde Terapötik Hedeflerini Epigenetik Olarak Modüle Etmesinin Mekanizması

          Meme kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser hastalığında sıkça bahsedilen bir doğal antioksidandır CAPE. CAPE, tümör hücresinin büyümesi ve hayatta kalma, anjiyogenez ve kemorezistans ile ilişkili genleri etkileyerek, onkogenlerin (kontrolünü kaybetmiş protein kodlayan genlerdir ve kanser gelişiminin başlangıcında rol oynar)  ve tümör baskılayıcı genlerin aktivitelerini modüle eden epigenetik ajanlar (Biyolojide DNA dizisindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda kalıtsal olan, gen ifadesi değişikliklerini inceleyen bilim dalıdır) olarak adlandırılan bir ilaç sınıfı olan bir histon deasetilaz inhibitörü olarak rolü ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır.

https://www.hilarispublisher.com/open-access/propolis-and-its-active-component-caffeic-acid-phenethyl-ester-cape-modulate-breast-cancer-therapeutic-targets-1948-5956.1000224.pdf

 

 

2- Propolis ve Bileşenlerinin Kemopreventif ve Kemoterapötik Etkisi: Özet  İnceleme

          Propolisin, anti-enflamatuar, antioksidan, anti-kanser ve anti-diyabetik yanı sıra kardiyoprotektif, hepatoprotektif, renoprotektif ve derma koruyucu aktiviteleri içeren bir dizi biyolojik özelliğe sahip olduğu bildirilmektedir. Çok sayıda çalışma Propolisin baş ve boyun, akciğer, karaciğer, beyin (glioma), pankreas, böbrek, prostat, cilt (melanom), meme, oral, özofagus, gastrik, kolorektal ve mesane kanserleri. Bununla birlikte, birçok araştırmacı propolisin oral, gastrointestinal, dermal (melanoma), meme ve prostat kanserleri gibi sadece birkaç tip kansere karşı güçlü kemoprotektif / kemopreventif veya anti-kanser aktivitesi gösterdiğini göstermiştir. Bu nedenle Propolis, standart kemoterapötik ilaçlarla birlikte çeşitli kanserlerin tedavisi için bir adjuvan olarak kullanılabilir.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32647648/

 

 

3- Küba Propolis Bileşeni Nemoroson, İnsan Kolorektal Kanser Hücrelerinin Çoğalmasını ve Metastatik Özelliklerini Önlediğine Dair Bulgular

          Kolorektal kanser (CRC) ile ilişkili ölümlerin çoğu metastatik süreçle bağlantılıdır. Geleneksel halk ilaçları gibi alternatif terapötik stratejiler, CRC hücrelerinin invazivliğini zayıflatma potansiyellerine dikkat çekmektedir. International Journal of Molecular Sciences 2020 Mart sayısında yayımlanan araştırma bulguları Propolisin (CP) ve ana bileşeni nemorosonun (NEM) biyolojik aktivitesini araştırmış, 2 CRC hücre hattının proliferasyonunu ve metastatik potansiyelini inhibe ettikleri moleküler mekanizmaları tanımlamıştır. Araştırma bulguları Propolis içeriği olan Nemorosonun NEM, CRC hücreleri üzerinde çoğalmaya karşı aktivite göstermenin yanı sıra, epitelyal-mezenkimal geçişle ilişkili molekülleri modüle ederek metastatik potansiyeli azaltmıştır.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32155848/

 

 

4- Akciğer Kanserinin 3D Sferoid Modelinde Propolisin Nano-veziküler Formülasyonu ve Sitotoksik Etkiler

          Journal of the Science of Food and Agriculture’da 2020 yılında yayımlanan bir araştırmanın bulguları) Propolis yüklü niosomlarla tedavi edilen A549 akciğer kanseri hücrelerinin 3D sferoidlerindeki hücre canlılığında azalma ve saçılma, önemli bir sitotoksik etki olduğunu ve bunların etkili bir nano-vezikül olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32239766/

 

 

5- İnsan Meme Kanseri (MCF-7) Hücrelerinde Türk Propolisinin miRNA Ekspresyonu, Hücre Döngüsü ve Apoptoz Üzerine Etkisi

          Nutrition and Cancer (Beslenme ve Kanser) isimli bilimsel dergide 2020 yılında yayımlanan bir araştırmanın bulguları, Flavonoid bileşikleri, fenol asitleri ve terpen türevleri ile zengin Propolisin, apoptoz sinyal yollarını düzenlediği ve mikroRNA'ların (miRNA'lar) ekspresyonunu değiştirdiği ifade edilmiş ve Türkiye Propolis kaynaklarının gelecekte yeni antikanser ilaçları için potansiyel bir doğal ajan olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31112051/

 

 

6- Propolis ve Fenolik Asitlerin Üçlü Negatif Meme Kanseri Hücre Hatlarına Etkileri: Epigenetik Mekanizmaların Potansiyel Katılımı

          Brezilyada 2020 yılında gerçekleştirilen bu çalışmada Propolis'ten türetilen kimyasal bileşiklerin epigenetik ilaçlar (epi-ilaçlar) olarak işlev gösterip gösteremeyeceği değerlendirilmiştir. Araştırmacılar, üçlü negatif meme kanseri sıklıkla kemoterapiye dirençle ilişkili agresif bir hastalık olduğunu ifade ederek, araştırma bulgularının DNA metiltransferaz inhibitör aktivitesi (DNMTi) gösteren küçük moleküllerin, terapiye dirençle ilişkili edinilmiş epigenetik değişiklikleri geri alarak kanser hücrelerini sitotoksik ajanlara duyarlı hale getirmek için önemli olduğunu söylemektedir. Söz konusu bilimsel araştırmada, Propolis'te yaygın olarak tespit edilen üç fenolik asit (kafeik, dihidrosinnamik ve p- koümarik) ile tedavinin üçlü negatif meme kanseri hücrelerinde  (BT-20, BT-549, MDA-MB-231 ve MDA-MB-436) canlılığı önemli ölçüde azalttığını önem sürmektedir.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32178333/

 

 

7- Etanolle ekstrakte edilen Propolisin Prostat Kanserinde Antiproliferatif Etkileri ve Potansiyel Etki Mekanizması

          Uluslararası Androloji dergisinin 2020 Haziran sayısında yayımlanan araştırma bulguları, testosteron kaynaklı benign prostat hiperplazisinde (Prostat Kanseri) Propolisin etkinliğinin test edildiği ve Propolisin prostatta in vitro ve in vivo ant iproliferatif özellikler gösterdiği saptanmıştır.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32573810/

 

 

8- PC3 Prostat Kanseri Hücre Hattına Karşı Propolisin Antitümöral ve Antioksidan Potansiyeli

          Asian Pacific Journal of Cancer Prevention dergisinde yayımlanan bulgular prostat kanserlerinin tedavisinde kullanılan doksorubisin’e (DOX) göre doğal Propolisin PC3 hücre dizilerine karşı daha büyük antioksidan, antiproliferatif ve apoptotik etkiler gösterdiği saptanmıştır. 

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26625775/

 

 

9- Farklılaştırılmış Tip Gastrik Adenokarsinomun In Vitro ve Vivo Modellerinde Propolisin Tümör Baskılama Potansiyeli

          Japonya ve Flipinler’den bilim insanlarının 2019 yılında gerçekleştirdiği bu araştırma Scientific Reports’da yayımlanmıştır. Etanolde çözündürülmüş Propolis (EEP) tedavisiyle, gastrik pilorik tümörlerin brüt ve histolojik lezyonlarının, hücre döngüsü bileşenlerinin spesifik transkripsiyonel regülasyonunda önemli gerileme olduğu ifade edilmektedir.  Araştırma bulguları, BrdU-etiketli S-faz hücrelerinde belirgin bir azalma ile birlikte önemli p21 protein ekspresyonu gözlemlenmiştir. Bu bulgular, tamamen farklılaşmış tip mide kanserlerinde umut verici bir ek tedavi seçeneği olarak Propolisin rolünü desteklemektedir. 

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31873082/

 

 

10- Propolis'in Antikanser Etkisinin PANC‑1 Hücreleri Üzerine Sinerjik Olarak Geliştirilmesi İçin Yeni Bir Termal Terapi Olarak Termal Döngü

          Söz konusu bu araştırma Çin tıbbını etkin bir şekilde uygulayan Tayvanlı bilim insanları tarafından 2019 yılında gerçekleştirilmiş ve International Journal of Oncology’de yayımlanmıştır. Araştırmada Propolisin pankreas kanseri hücrelerindeki etkileri araştırılmış ve sonuçlar ilk kez Propolisin ve Hiper Termi'nin mitokondriye bağlı apoptoz yolu ve hücre döngüsünün durdurulması yoluyla pankreas kanseri 1 hastalığında kanser hücreleri üzerindeki antikanser etkisini artırabildiğini göstermiştir. Araştırmada, Propolis içeren kombine tedavinin, hasarlı ve işlevsiz mitokondrilerin önemli bir göstergesi olan mitokondriyal membran potansiyelini büyük ölçüde bastırdığını ve hücre döngüsü protein yapısını düzenleyen protein hücre bölünme döngüsüne etkili olarak hücre çoğalmasını engellediği ortaya konulmuştur.

Makalenin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31322205/


21 Temmuz 2020 Salı | 104 defa görüntülendi.